Services

Crystallinecrystalline injections The method ofinjection – the production of moisture barrier in walls dampened as a result of rising water from the ground – is one of the methods of drying the walls, involving the use of the so-called. “Wet path”. The use of capillary liquids as a way to penetrate and then to crystallize the pores and capillaries of the building material. The crystal injection technology can be used to produce horizontal and vertical damp insulation from the inside of a building without digging up foundation walls, also outside buildings. This method is used to dry moist objects regardless of the type of material used for building masonry and regardless of their thickness and degree of moisture and salinity.

Effective thermal insulation through the use of foam glass.

Thermal insulation with foam glass has many great properties that allow very wide use in construction. It fully replaces traditional materials such as expanded polystyrene, glass and mineral wool or expanded clay. Foamed glass is a simpler and cheaper solution. Foam glass is a light, expanded glass of hermetically closed pores, made of recycled glass. Ideal for thermal insulation: it is waterproof (no diffusion), so it is very effective in fighting soil moisture. Because it does not contain any organic ingredients, it is insensitive to mold and insects or rodents. Areas of application of foam glass include thermal insulation of foundation slabs, floors, Foundation insulation, Thermal insulation of flat roofs.

Foam glass is available in our store.

Podbudowa piwnic Jest jedną z najbardziej cenionych i odpowiedzialnych trudnych technicznie procedur prac budowlanych, polegających na obniżeniu fundamentów w celu zwiększenia ich stabilności. Powszechnie jest stosowana przy remontach, renowacjach i modernizacjach starych budynków. Również jest to efektywny sposób na pogłębienie piwnicy i uzyskanie większej wysokości w świetle pomieszczenia, dzięki czemu powierzchnia nieużytkowa może zostać przekształcona w powierzchnię użytkową i znacznie zwiększyć funkcjonalność oraz cenę nieruchomości. Prawidłowo wykonana procedura wzmacnia budynek i znacznie przedłuża jego żywotność/czas jego eksploatacji. W tym przypadku wzmocniona płyta żelbetowa może być dodana bezpośrednio pod podbitym fundamentem tworząc całkowicie nową siłę nośną dla budynku.

The basis and structural reinforcement of the foundation is the process of improving and stabilizing the foundations of an already existing building.

It is necessary if the structure of the original foundation is damaged or simply not strong enough and stable, which can take place in both old and new buildings.

The foundation footings’ consists in securing the building against its further settlement.

Strengthening of foundations may be necessary for a variety of reasons, the most common of which are: too heavy superstructures, unstable and waterlogged soil, weakening of existing foundations due to corrosion or being too shallow.

Before starting works involving the foundation footings, first check whether the foundation walls do not require their stabilization by means of a system of profiles (anchors) stabilizing the squeegee or by making a temporary or target steel structure.

At the same time, the sections of foundations ‘consolidation with respect to the width of the walls, excavation depths, soil stability assessments and assessment of the current foundations’ condition are accurately determined. We usually make such sections of repairing foundations with lengths from 80 to 120 cm.

The next step is direct excavation in the axis of the foundation with an appropriate width in relation to the situation of spreading the lifting forces and excavation depth until a stable foundation for safe foundation of the repaired building is created.

The next step is to create at the bottom of the excavation a stable concrete substrate made of full-value concrete.

Then we proceed to assembly the reinforcing beam with the plant by a minimum of 25 percent in relation to the length of the excavation.

The last step is the execution of the formwork and filling the trench with waterproof structural concrete and mechanical compaction, after which we make the so-called bottom

We offer a comprehensive service involving the removal of construction materials containing asbestos, which includes; disassembly, packaging, collection and transport to an asbestos waste landfill. After the completion of works, we issue a certificate on the correctness of its implementation and compliance with the law and cleaning the area with asbestos dust, while maintaining the appropriate technical and sanitary regulations. We issue a waste transfer card. We have trained employees and required permits and decisions for conducting this activity throughout the country.

Ground instabilities, mechanical and thermal loads, vibrations, aggressive media, humidity, etc. – are the effects that a given object or structure has to resist / construction should transfer loads in a safe manner that will not lose its useful properties.

In practice, all these interactions cause a slow but permanent loss of durability of the building structure.

Strengthening of the building structure with the help of steel bracing elements (steel structure) allow to increase the load of the building, it is perfect during the reconstruction, expansion of buildings, also those historic buildings, as well as in industrial construction.

In reinforcing building structures using bracing elements, most often we perform works consisting in securing already existing buildings in the immediate vicinity of larger investments such as: subway construction, road arteries, construction of skyscrapers or the importance of smaller investments lowering the groundwater level using wellpoints or using heavy construction equipment, which is a pallet. In addition, using a steel structure we make reinforcement of wooden structures, roof truss structure, lintels, stairs or other structures with the addition of glass, reinforcement of ceilings and we often work to create completely new relieving load carriers or completely replace external load-bearing walls, as well as internal even with a large span

Mikropale iniekcyjne /gruntowe/ to bardzo dobre rozwiązanie dla stabilizacji fundamentów posadowionych w trudnych warunkach geotechnicznych.
Mikropale iniekcyjne, gruntowe umożliwiają stabilizacje posadowienia budynków i możliwość wykonania palowania w trudno dostępnych miejscach takich jak piwnice, niskie pomieszczenia, wykopy, itd.
Stabilizacji fundamentów za pomocą mikropalowania polega na wykonaniu pionowych i lub nachylonych odwiertów do ustalonej głębokości o średnicy otworu do 300mm, w trakcie borowania w odwiercie umieszczamy tymczasowe rury osłonowe. Następnym krokiem jest umieszczenie zbrojenia osi odwiertu, które odbywa się z uwzględnieniem napięć, które będą występować, z wykorzystaniem odpowiednich współczynników obciążenia. W końcowym etapie palowania jest wtrysk mieszanki betonowej o wysokiej zawartości cementu i kruszywa, równocześnie usuwamy rury osłonowe zgodnie z poziomem wtrysku betonu do odwiertu. Rury osłonowe zostawiamy wyłącznie w górnej części pali do momentu całkowitego wiązania mieszanki betonowej z wyłączeniem terenów podmokłych gdzie woda i mróz źle wpływają na konstrukcje betonowe. Po wykonaniu palowania na już istniejących budowlach konieczne jest wykonanie odpowiedniego do sytuacji oczepu łączącego pale z ławą fundamentową /fundamentem/, wykonujemy to bezpośrednio pod ławą fundamentową lub łączyć się czołowo z fundamentem po wcześniejszym wykonaniu gniazd monterskich.