Usługi

Ankrowanie systemem STATI-CAL, czyli montaż profili (ściąg) spiralnych o nazwie STATIbar ze stali nierdzewnej klasy 304 (ewentualnie 316 zgodnie z wymogami) DIN X5CrNi 18-10. o bardzo dużej wytrzymałości na naprężenia, które dają gwarancje wieloletniego wydłużenia okresu żywotności domów i obiektów budowlanych. Profile te mogą być montowane w krótkich metrowych odcinkach na popękanych ścianach, jak i używane na całych długościach ścian do tworzenia belek przy fundamentowych odciążając fundamenty z nacisku punktowego takich jak zróżnicowany grunt o innej sile nośności lub po częściowym podbiciu fundamentów a i również bardzo dobrze ten system sprawdza się przy tworząc belki wzmacniające wieńce po rozbudowie budynku czy też osłabienie wieńców w wyniku upływu lat lub nacisku zadaszenia budynków.
Profile wzmacniające STATIbar o średnicach 4,5 – 6 – 8 – 10 i 12mm i długościach od 1 do 10 metrów. Do montażu profili używamy masy systemowej STATI-CAL 30N jest to produkt niekurczliwy, tiksotropowy z wypełniaczem na bazie cementu, który wyznacza się świetnymi właściwościami i dostosowany jest do aplikowania za pomocą ręcznego lub pneumatycznego wyciskacza aplikacyjnego.
STATI-CAL 30N jest idealną alternatywą żywic poliestrowych, których zastosowanie mogło być w niektórych przypadkach ryzykowne z powodu ich łatwopalności.
Systemem STATI-CAL wyróżnia się najszybszą i najskuteczniejszą metodą naprawy popękanych ścian.
Profile STATI-CAL są dostępne w naszym sklepie.

Metoda iniekcji krystalicznej – wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu – jest jednym ze sposobów osuszania murów, polegającym na wykorzystaniu tzw. „mokrej ścieżki”. Wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej, jak i pionowej od wnętrza budynku bez odkopywania murów fundamentowych, również na zewnątrz budynków. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.

Skuteczna izolacja termiczna poprzez zastosowanie szkła piankowego.

Izolacja termiczna szkłem piankowym posiada wiele wspaniałych właściwości, które umożliwiają bardzo szerokie wykorzystanie w budownictwie. W pełnym zakresie zastępuje materiały tradycyjne takie jak styropian, wełna szklana i mineralna lub keramzyt. Szkło spienione jest prostszym oraz tańszym rozwiązaniem. Szkło piankowe jest lekkim, ekspandowanym szkłem hermetycznie zamkniętych porów, wykonanych ze szkła z recyklingu. Doskonale nadaje się do izolacji termicznej: jest wodoodporny (nie ma dyfuzji), dzięki czemu jest bardzo skuteczny w walce z wilgocią gleby. Ponieważ nie zawiera żadnych składników organicznych, jest niewrażliwy na pleśń i owady czy też gryzonie. Obszary zastosowań szkła piankowego to izolacja cieplna płyt fundamentowych, posadzek, Izolacja fundamentów, Izolacja termiczna stropodachów.

Podbudowa piwnic Jest jedną z najbardziej cenionych i odpowiedzialnych trudnych technicznie procedur prac budowlanych, polegających na obniżeniu fundamentów w celu zwiększenia ich stabilności. Powszechnie jest stosowana przy remontach, renowacjach i modernizacjach starych budynków. Również jest to efektywny sposób na pogłębienie piwnicy i uzyskanie większej wysokości w świetle pomieszczenia, dzięki czemu powierzchnia nieużytkowa może zostać przekształcona w powierzchnię użytkową i znacznie zwiększyć funkcjonalność oraz cenę nieruchomości. Prawidłowo wykonana procedura wzmacnia budynek i znacznie przedłuża jego żywotność/czas jego eksploatacji. W tym przypadku wzmocniona płyta żelbetowa może być dodana bezpośrednio pod podbitym fundamentem tworząc całkowicie nową siłę nośną dla budynku.

Podstawą i wzmocnieniem strukturalnym fundamentu jest proces ulepszania i stabilizowania podstawy fundamentów już istniejącego budynku. Konieczne jest, gdy konstrukcja pierwotnego fundamentu zostanie uszkodzona lub po prostu nie jest wystarczająco mocna i stabilna, co może mieć miejsce zarówno w starym, jak i nowym budownictwie. Podbicie ław fundamentowych polega na zabezpieczeniu budynku przed jego dalszym osiadaniem. Wzmacnianie fundamentów może być konieczne z różnych powodów, z których najczęściej występującymi są: zbyt ciężkie nadbudowy, niestabilny i podmokły grunt, osłabienie istniejących fundamentów w wyniku korozji lub zostały zbyt płytko posadowione. Przed przystąpieniem do prac polegających na podbiciu ław fundamentowych na początku sprawdzamy, czy ściany fundamentowe nie wymagają wcześniejszej ich stabilizacji poprzez system profili (kotew) stabilizujących ścian lub wykonując tymczasową, lub docelową konstrukcję stalową. W tym samym czasie jest dokonywane dokładne rozmierzenie odcinków podbicia fundamentów względem szerokości ścian, głębokości wykopów, oceny stabilność gruntów czy oceny stanu obecnych fundamentów. Takie odcinki naprawcze fundamentów najczęściej wykonujemy o długości od 80 do 120 cm. Kolejnym krokiem jest bezpośredni wykop w osi fundamentu o odpowiedniej szerokości względem do sytuacji rozłożenia sił nośnych i głębokości wykopu aż do utworzenia stabilnego podłoża dla bezpiecznego posadowienia naprawionej budowli. Następnym krokiem jest utworzenie na dole wykopu stabilnego betonowego podłoża z pełnowartościowego betonu. Po czym przystępujemy do montażu belki zbrojeniowej z zakładem o minimum 25% względem długości wykopu. Ostatnim krokiem jest wykonanie szalunku i wypełnienie wykopu wodoodpornym betonem konstrukcyjnym i zagęszczeniem go mechanicznym, po czym wykonujemy tak zwana dobitkę.

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na usuwaniu materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, w skład której wchodzi; demontaż, pakowanie, odbiór oraz transport na składowisko odpadów azbestowych. Po zakończeniu prac wystawiamy zaświadczenie o prawidłowości jej wykonania oraz zgodności z przepisami prawa i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Wydajemy kartę przekazania odpadu. Posiadamy przeszkolonych pracowników oraz wymagane zezwolenia i decyzje dla prowadzenia tej działalności na terenie całego kraju.

Niestabilności gruntu, obciążenia mechaniczne, termiczne, drgania, agresywne media, wilgoć itp. – to oddziaływania, którym dany obiekt czy konstrukcja musi się przeciwstawić /konstrukcja budowlana powinna przenosić obciążenia w sposób bezpieczny niepowodujący utraty jej właściwości użytkowych/.

W praktyce wszystkie te oddziaływania powodują powolną, lecz stałą utratę trwałości konstrukcji budowlanej.

Wzmocnienia konstrukcji budowlanej za pomocą stalowych elementów stężających ( konstrukcji stalowej ) pozwalają na zwiększenie obciążenia budynku, doskonale sprawdza się podczas przebudowy, rozbudowy budynków również tych budowli zabytkowych, jak i w budownictwie przemysłowym.

We wzmocnieniu konstrukcji budowlanych przy użyciu elementów stężających najczęściej wykonujemy prace polegające na zabezpieczeniu już istniejących budynków w bezpośrednim sąsiedztwie większych inwestycji takich jak: budowa metra, arterii drogowych, budowy wieżowców lub tych znaczenie mniejszych inwestycji obniżających poziom wody gruntowej z wykorzystaniem igłofiltrów czy też przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego, jakim jest palownica. Poza tym przy użyciu konstrukcji stalowej wykonujemy wzmocnieniu konstrukcji drewnianych, konstrukcji więźby dachowej, wykonywaniu nadproży, wykonanie schodów lub innych konstrukcji z dodatkiem szkła, wzmocnienia stropów i nierzadko wykonujemy prace polegające na utworzeniu całkiem nowych sił nośnych odciążających lub całkowicie zastępujących ściany nośne zewnętrzne, jak i wewnętrzne nawet o dużej rozpiętości.

Mikropale iniekcyjne /gruntowe/ to bardzo dobre rozwiązanie dla stabilizacji fundamentów posadowionych w trudnych warunkach geotechnicznych.
Mikropale iniekcyjne, gruntowe umożliwiają stabilizacje posadowienia budynków i możliwość wykonania palowania w trudno dostępnych miejscach takich jak piwnice, niskie pomieszczenia, wykopy, itd.
Stabilizacji fundamentów za pomocą mikropalowania polega na wykonaniu pionowych i lub nachylonych odwiertów do ustalonej głębokości o średnicy otworu do 300mm, w trakcie borowania w odwiercie umieszczamy tymczasowe rury osłonowe. Następnym krokiem jest umieszczenie zbrojenia osi odwiertu, które odbywa się z uwzględnieniem napięć, które będą występować, z wykorzystaniem odpowiednich współczynników obciążenia. W końcowym etapie palowania jest wtrysk mieszanki betonowej o wysokiej zawartości cementu i kruszywa, równocześnie usuwamy rury osłonowe zgodnie z poziomem wtrysku betonu do odwiertu. Rury osłonowe zostawiamy wyłącznie w górnej części pali do momentu całkowitego wiązania mieszanki betonowej z wyłączeniem terenów podmokłych gdzie woda i mróz źle wpływają na konstrukcje betonowe. Po wykonaniu palowania na już istniejących budowlach konieczne jest wykonanie odpowiedniego do sytuacji oczepu łączącego pale z ławą fundamentową /fundamentem/, wykonujemy to bezpośrednio pod ławą fundamentową lub łączyć się czołowo z fundamentem po wcześniejszym wykonaniu gniazd monterskich.

STATI Pile to system mikropalowania stosowany do wzmocnienia istniejących fundamentów lub do wykonania nowych. Dzięki spiralnemu kształtowi działa zarówno na bardzo duże siły nacisku, jak i na wyciąganie co jest bardzo istotne na budowlach posadowionych o zróżnicowanym gruncie nośności. Mikropale w systemie STATI Pile, wyróżniają się tym, że przeciwieństwie do mikropali iniekcyjnych mogą być instalowane w obszarach o niskim prześwicie, takich jak piwnice, garaże lub w samych pomieszczeniach mieszkalnych, najczęściej posadowionych na fundament ceglanych lub na płycie fundamentowej. Naprawy i wzmocnienia fundamentów za pomocą systemu firmy Stati-CAL są łatwe w instalacji i nie wymagają dużej ingerencji w stan pomieszczeń budynku, otwór do wykonania jednego pala w płycie fundamentowej ograniczamy do średnicy 30 cm, co łatwo jest ukryć pod jedną płytką ceramiczną. Na zewnątrz budynku w ustabilizowaniu ławy fundamentowej oczep /element łączący mikropal z fundamentem/ jednego mikropala ograniczamy do średnicy 80cm, ale najczęściej wykonujemy tę usługę w linii ciągłej. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu systemu pali STATI Pile i atrakcyjnej cenie tych produktów bardzo szybko zdobywa uznanie na rynku europejskim.

System mikropalowania STATI Pile jest dostępny w naszym sklepie.