Wzmacnianie konstrukcji budowlanych

Obciążenia mechaniczne, termiczne, drgania, agresywne media, wilgoć itp. – to oddziaływania, którym dany obiekt czy konstrukcja musi się przeciwstawić. Używając języka inżynierskiego, konstrukcja musi przenosić te obciążenia w sposób bezpieczny niepowodujący utraty jej właściwości użytkowych. W praktyce wszystkie te oddziaływania powodują powolną, lecz stałą utratę trwałości konstrukcji.