Usługi

Studnie fundamentowe

Metoda zastosowania studni fundamentowych polega na zainstalowaniu betonowych kręgów, najczęściej o średnicy 600-1400mm w gruncie o głębokości od 1 metra aż do 6/8 metrów. Po montażu betonowych kręgów zalewane są przeciwwodnym betonem, a następnie instalowane są głowice, oczepy lub zbrojenie startowe. Metoda zastosowania systemu studni fundamentowych dobrze sprawdza się na bardzo podmokłych terenach, gdy warunki wodno-gruntowe są niekorzystne dla posadowienia nowej budowli, ale i również na terenach zalewowych, na gruntach o słabej nośności. Dzięki temu rozwiązaniu możemy znacznie wynieść fundamenty do góry nad poziom wody czy gruntu bez potrzeb podnoszenia terenu bezpośrednio pod przyszłą inwestycje, w której nie można utworzyć odpowiednich sił nośnych dla posadowienia budowli. Studnie fundamentowe również bardzo dobrze sprawdzają się w starszym budownictwie po zastosowaniu specjalnych oczepów bezpośrednio pod fundamentami.