Usługi

Iniekcje krystaliczne

Metoda iniekcji krystalicznej – wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu – jest jednym ze sposobów osuszania murów, polegającym na wykorzystaniu tzw. „mokrej ścieżki”. Wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. Technologię iniekcji krystalicznej można stosować do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej poziomej, jak i pionowej od wnętrza budynku bez odkopywania murów fundamentowych, również na zewnątrz budynków. Metodę tę stosuje się do osuszania zawilgoconych obiektów bez względu na rodzaj użytego materiału do budowy murów oraz bez względu na ich grubość i stopień zawilgocenia i zasolenia.