Studnie fundamentowe

Metoda zastosowania systemu studni fundamentowych dobrze sprawdza się na bardzo podmokłych terenach gdy warunki wodno-gruntowe są niekorzystne dla posadowienia nowej budowli. Dzięki temu rozwiązaniu możemy znacznie wynieść fundamenty do góry nad poziom wody czy gruntu bez podnoszenia terenu bezpośrednio pod przyszłą inwestycje w której nie można utworzyć odpowiednich sił nośnych dla posadowienia budowli. Studnie fundamentowe również bardzo dobrze sprawdzają się w starszym budownictwie po zastosowaniu specjalnych oczepów bezpośrednio pod fundamentami.