Ankrowanie

Ankrowanie, czyli montaż klamer, prętów które dają gwarancje wieloletniego wydłużenia okresu żywotności domów i obiektów budowlanych. Dawniej nie zawsze stosowano wieńce żelbetowe i w budynkach przy słabych fundamentach, ściany mają tendencje do pęknięć. Ankrowanie to znaczy spinanie budynku kotwami polega na stabilizacji ścian przy użyciu konstrukcji stalowej lub prętów do tego przeznaczonych.